woensdag, 12. juli 2006 - 22:48

6,5 miljoen euro voor informatica-onderzoek

Den Haag

De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) heeft dertien onderzoeksprojecten gehonoreerd op het terrein van informatica. Totaal gaat het om 6,5 miljoen euro. Doel is het Nederlandse informaticaonderzoek versterken. Het onderzoek richt zich op veelbelovende deelgebieden binnen de informatica, zoals wereldwijde computersystemen, visualisatie en software engineering.

Speciaal ingestelde, onafhankelijke (internationale) commissies honoreerden de dertien projecten. Met het geld gaan 38 onderzoekers aan het werk.

De projecten vallen binnen vier informaticaonderzoeksprogramma's van het gebied Exacte Wetenschappen van NWO. De vier onderzoeksprogramma's zijn GLANCE, VIEW, JACQUARD en BRICKS/FOCUS.

Met de programma's draagt NWO bij aan de vergroting van focus en massa in het Nederlandse informaticaonderzoek. Elk programma geeft inhoudelijke invulling aan thema's van de Nationale OnderzoeksAgenda ICT 2005-2010 (NOAG-ict). In deze thema's worden de komende jaren belangrijke doorbraken verwacht.

GLobAl computer scieNCE (GLANCE)
Dit programma heeft betrekking op de recente verschuiving naar wereldwijde parallelle en gedistribueerde systemen. Het centrale thema is de schaalbaarheid van technieken bijvoorbeeld voor volgende generaties internet.

Visual Interactive Effective Worlds (VIEW)
VIEW stimuleert onderzoek op het gebied van visualisatie. Hierbij gaat het om het zichtbaar maken en bewerken van onvoorstelbaar grote hoeveelheden complexe data. Het onderzoek moet mensen inzicht geven in de informatie die verscholen ligt achter deze datastromen.

JACQUARD
Het doel van dit programma is de versterking van de Nederlandse kennispositie op het onderzoeksterrein van software engineering. JACQUARD is een vraaggestuurd onderzoeksprogramma van de Ministeries van EZ en OCW, en NWO (Exacte Wetenschappen, de Technologiestichting STW en het Algemeen Bestuur). Het bedrijfsleven speelt in alle projecten een actieve rol.

Reinforcing Computer Science (FOCUS)
Dit programma stimuleert de ontwikkeling van fundamenteel informaticaonderzoek. De resultaten van dit onderzoek zijn belangrijke bouwstenen voor de computer van de toekomst. FOCUS is het open deel van het Bsik-programma BRICKS, dat is ontwikkeld door het NWO-onderzoeksinstituut CWI (Centrum voor Wiskunde en Informatica) en NWO Exacte Wetenschappen.
Categorie:
Tag(s):