woensdag, 21. juni 2006 - 13:16

7 miljoen euro voor Superbus

Den Haag

Minister Karla Peijs van Verkeer en Waterstaat heeft besloten de TU Delft 7 miljoen euro subsidie te geven voor het ontwerpen en bouwen van een experimenteel demonstratie model van de Superbus. De minister maakte dat bekend n.a.v. de presentatie die het Superbus managementteam van de TU Delft, bestaande uit prof.dr. Wubbo Ockels (algehele leiding), ir. Joris Melkert (project manager) en dr. Antonia Terzi (chief vehicle design), afgelopen maandag gaf aan de minister en haar staf.

De door de TU Delft ontwikkelde Superbus is eigenlijk een combinatie van een hogesnelheidslijn en een gewone bus en heeft de voordelen van beide. Superbus bestaat uit verschillende componenten, die in samenhang een volstrekt nieuw vervoerssysteem opleveren met een ongekend hoge vervoerswaarde.

De Superbus heeft een maximum snelheid van 250 km per uur zonder directe CO2 en NO2 uitstoot. Het voertuig integreert bestaande hoge snelheid-autotechniek met bestaande ruimtevaarttechniek. De Superbus rijdt op eigen hogesnelheidsbanen die relatief gemakkelijk inpasbaar zijn (grotendeels langs bestaande wegen en enkelbaans) én op bestaande wegen, waardoor de penetratie hoog is. In combinatie met een geavanceerd logistiek systeem, wordt een dynamische interactieve routeplanning mogelijk, die zeer attractief is voor de gebruiker.

Het resultaat is sneller, comfortabeler, duurzamer en efficiënter vervoer, voor een veel grotere markt. Het lijkt qua kosten en toepassingsmogelijkheden een doorbraak te kunnen betekenen. Bovendien kan het systeem gefaseerd uitgebouwd worden.

De eerste trap van het Superbus ontwikkelingsprogramma duurt tot eind 2008. De kosten zijn begroot op 8,5 miljoen euro, waarvan de universiteit samen met sponsors 1,5 miljoen voor haar rekening neemt. Bij de opening van de Olympische spelen in Beijing in augustus 2008 zal het experimenteel model worden getoond.

Daarnaast zullen vele tests worden uitgevoerd in samenwerking met TNO en met de RDW. Het Superbus-projectteam van de TU Delft zal samenwerken met vele andere universiteiten en hogescholen, en ook met verschillende industrieën. Binnen het ministerie van Verkeer en Waterstaat zal ook een projectteam worden gevormd dat zich zal bezighouden met regelgeving en inpassingvraagstukken en zal haar expertise van gehele vervoersystemen gebruiken om Superbus te ondersteunen.

De ontwikkeling van Superbus zal worden geadviseerd door de Innovatiegroep Superbus bestaande uit Rein Willems (President-directeur Shell), Rob Spaans (Directeur Fokker Aerospace Papendrecht), Hans Huis in ’t Veld (voorzitter Raad van Bestuur TNO), dhr. M.P. Bakker (CEO TNT), ir. G.J. van Luijk (voorzitter College van Bestuur TU Delft) en dhr. Maarten van Eeghen (voormalig directeur-generaal Personen Vervoer).
Provincie:
Tag(s):