vrijdag, 22. december 2006 - 9:39

7 Miljoen subsidie voor stationstunnel

Alphen aan den Rijn

In het kader van de herontwikkeling van de stationsomgeving krijgt de gemeente Alphen aan den Rijn circa 7 miljoen euro van het ministerie van Verkeer en Waterstaat voor de realisatie van de noodzakelijke spooronderdoorgang. Dat heeft minister Peijs (CDA) eind vorige maand bekend gemaakt.

De bijdrage is afkomstig uit de Regeling eenmalige uitkering spoorse doorsnijdingen. Deze regeling is bedoeld voor gemeenten die maatregelen treffen om de barrièrewerking van het spoor in stedelijk gebied te verminderen of op te heffen. In de begroting van Verkeer en Waterstaat is hiervoor een bedrag gereserveerd van 300 miljoen euro.

Wethouder Groen in 't Wout (CDA, projectwethouder) reageert enthousiast op het besluit van de minister. "Een belangrijk beoordelingscriterium voor toekenning van deze subsidie was de mate waarin het project een bijdrage levert aan de stedelijke bereikbaarheid, de kwaliteit van de leefomgeving en veiligheid. Het feit dat onze aanvrage, in tegenstelling tot veel andere aanvragers, voor 100% gehonoreerd is, rechtvaardigt de conclusie dat ons plan dus kennelijk goed aan die criteria voldoet. Wij zien de honorering van onze aanvraag dan ook als een kroon op onze plannen."

Meer dan 100 aanvragen zijn ingediend bij het ministerie. Alle aanvragen zijn door meerdere onafhankelijke experts beoordeeld en getoetst. Daarnaast heeft een onafhankelijke tenderboard van deskundigen op juridisch, financieel en bestuurlijk terrein het proces begeleidt en getoetst. Het eindoordeel van deze tenderboard is dat het beoordelingsproces zorgvuldig is doorlopen en alle gemeenten gelijk zijn behandeld. In totaal krijgen 61 projecten in 47 gemeenten geld van het ministerie.

De spooronderdoorgang waarvoor een bijdrage is toegekend maakt onderdeel uit van het project Stationsomgeving. In de stationsomgeving worden de komende jaren ruim 700 woningen, 50.000 m2 kantoren en commerciële ruimten gebouwd. Tevens voorzien de plannen in een nieuw busstation. De gemeenteraad heeft op 23 november 2006 het bestemmingsplan voor de stationsomgeving vastgesteld. "De schop mag in de grond", aldus Groen in 't Wout. "De stationsomgeving wordt het visitekaartje van de stad."
Provincie:
Tag(s):