dinsdag, 21. februari 2006 - 13:04

7000 euro voor Stichting Leergeld

Heerlen

Wethouder Frans Hol Heeft maandag 20 februari een cheque ter waarde van 7.000 euro overhandigd aan de Stichting Leergeld Parkstad. Dit bedrag is bedoeld als aanmoediging voor de activiteiten van de stichting die zich ten doel stelt om ouders met schoolgaande kinderen financieel te ondersteunen.

Rond de jaarwisseling stelde het kabinet extra geld beschikbaar voor de minima als tegemoetkoming voor de gestegen energieprijzen. Via de regelingen van de bijzondere bijstand zou dat geld kunnen worden uitgekeerd. Voor Heerlen betekende dat een bedrag van 280.000 euro extra voor bijzondere bijstand.

Tijdens de raadsvergadering van 10 januari van dit jaar diende de coalitiepartijen CDA, Stadspartij Heerlen, Leefbaar Heerlen en Ouderenpartij Heerlen een motie in over de besteding van dit extra geld: Het handhaven van de eigen bijdrage voor bijzondere bijstand op 50 euro in 2006 en het blijven vergoeden van de eigen bijdrage voor thuishulp in 2006. Voor het geld dat daarna overbleef moest het college nog een goede bestemming vinden.

Met de overhandiging van de 7.000 euro aan de Stichting Leergeld Parkstad is het college tegemoet gekomen aan de wens van de gemeenteraad.
Provincie:
Tag(s):