maandag, 23. oktober 2006 - 14:02

72 straatdealers, witwassers en helers aangehouden

Amsterdam

Deze week werd door de politie van het district Centrum grootschalig ingezet op verschillende opsporingsacties in de binnenstad. Hierbij werden in totaal 72 mensen, waaronder veel veelplegers, aangehouden terzake straatdealen, witwassen, handel in drugs en heling en werden vele goederen zoals auto’s, luxe goederen en verschillende soorten hard- en softdrugs in beslag genomen. Verschillende Horecagelegenheden werden meegenomen in de acties . Bij de zoekingen die volgden in het onderzoek werd een vuurwapen en een groot geldbedrag in beslag genomen.

De acties Stadspoort en 24 die hieraan voorafgingen waren zodanig succesvol dat deze districtsactie met nagenoeg alle ketenpartners wederom plaats vond. De toegepaste aanpak en strategieën om te komen tot een veiligere en leefbare regio werden verder ontwikkeld en verfijnd. De inzet deze week was gericht op het ( zoveel mogelijk informatiegestuurd) opsporen van de (veelal) verslaafde veelplegers, dealers en hun leveranciers of hun deal of ontmoetingsplaatsen te verstoren teneinde de overlast en criminaliteit in de binnenstad te verminderen.

Informatiegestuurd optreden had als voordeel dat de goedwillende burger van deze opsporingsacties weinig hinder of overlast ondervond. De aandacht richtte zich de afgelopen week met name op de straathandelaren van verdovende middelen. Deze groep criminelen werd mulitidisciplinair aangepakt. Niet alleen de personen maar ook panden, voertuigen en ander vermogen had de speciale aandacht van diverse opsporingsdiensten.

De cabrio-methode werd ingezet om het illegaal verkregen vermogen te ontnemen. Ook wordt de deelname van diverse zorginstellingen en de gemeente deze keer voortgezet. De actie 24 van 12 januari 2006 was de eerste keer dat de ketenstraat werd gebruikt. Gearresteerde personen met een specifieke zorgbehoefte werden na het strafrechttraject gepresenteerd aan de ketenunits, waar zorg, bestuur en specifieke diensten konden worden ingezet.

Velen van de gearresteerde personen werden tot grote tevredenheid van de zorginstellingen aan de ketenstraat aangeboden. Zij verlieten het politiebureau met een op maat toegesneden zorgaanbod. Diverse naar aanleiding van analyse geselecteerde personen en panden werden in kaart gebracht of geobserveerd waarbij ook moderne technische hulpmiddelen werden ingezet. De in de buurt aanwezige geuniformeerde diensten werden daardoor zeer snel en accuraat geinformeerd waardoor acties werden verstoord of personen gearresteerd.

Een groot aantal aanhoudingen werden bijvoorbeeld gestuurd door beelden en observatie met de beelden van cameratoezicht binnenstad die voor de gelegenheid werden bemand door agenten, geassisteerd door de reguliere cameratoezichthouders van de gemeente. Van de 72 gearresteerde personen zitten er nog 25 vast. Vele processen-verbaal, adviezen en rapportages werden opgemaakt. Diverse onderzoeksteams zijn full-time bezig om alle informatie te verzamelen en te veredelen.

In één geval werd een politieman in burger tijdens de opsporingsactie beroofd op straat. De dader, een 55-jarige man kwam van een koude kermis thuis. Hij werd meteen in de boeien geslagen. Het mes wat hij tijdens zijn daad gebruikte werd in beslag genomen. De berover is ingesloten. Zijn slachtoffer, de politieman, raakte niet gewond. Twee criminelen, een zakkenroller en een woninginbreker werden op heterdaad betrapt en ingesloten.

Analyse van de problemen, veroorzaakt op hotspots door straathandelaren en veelplegers leverde na de opsporingsacties al een rustig beeld op. Blijkbaar hadden de aanhoudingen op korte termijn al een zeer positief effect op de veiligheidgevoelens op straat. Zoals het er nu naar uitziet levert de actieweek door de vele dossiers, adviezen, processen-verbaal en rapportages, veel informatie op die van belang zijn voor lopende onderzoeken van zowel politie als ketenpartners. De verwachting is dat op basis van dit materiaal meerdere aanhoudingen vanuit vervolgonderzoeken zullen plaatsvinden.
Provincie:
Tag(s):