woensdag, 20. december 2006 - 10:45

7,5 ton subsidie voor restauratie van monumenten en cultuurhistorische projecten

Friesland

Gedeputeerde Staten van Fryslận stellen voor de tweede subsidieronde van 2006 voor 49 projecten subsidie beschikbaar uit het budget voor Monumenten en Cultuurhistorie. In totaal keert de provincie € 750.000 uit.

Voor de restauratie van monumenten heeft de provincie in totaal € 484.000,- toegekend aan zowel kleine als grotere projecten. De restauratie van een rieten dak van een historische kop-hals-romp boerderij met traditionele bedrijfsvoering in Dijken (nr.5), de restauratie van een complex van woningen aan het Julianapark (rijksmonument) in Sneek en de verplaatsing van het orgel en de restauratie van de Hervormde kerk in Jistrum zijn hierbij opvallende projecten.

Voor cultuurhistorische projecten en activiteiten is in totaal € 228.000,- beschikbaar gesteld. Daarbij springen de reconstructie van de schoorsteenpijp en het gemaal in Echten en de restauratie en reconstructie van de schoorsteenpijp Nooitgedagt in IJlst in het oog. Voor onderhoud van molens heeft de provincie in totaal € 34.000,- uitgekeerd.

Meer subsidie voor restauraties en projecten beschikbaar
Voor de eerste subsidieronde van 2007 is opnieuw een subsidiebedrag beschikbaar. Tot 1 maart 2007 kan subsidie worden aangevraagd voor Monumentenzorg en Cultuurhistorie.
Meer informatie is te vinden op www.fryslan.nl/erfgoed.
Provincie:
Tag(s):