vrijdag, 29. september 2006 - 16:25

8-jarige Hui Chen blijft in detentie

Zeist

De moeder van het 8-jarige Chinese jongetje Hui Chen, die samen in Zeist in detentie zitten, heeft vrijdag van de rechtbank te horen gekregen dat het beroep dat zij had aangetekend tegen de inbewaringstelling ongegrond is verklaard.

De moeder was reeds uitgeprocedeerd voor haar asielaanvraag en zij behoort daarmee tot een groep vreemdelingen op wie het “project terugkeer� van toepassing is. Een ultieme sanctie daarbij is het opleggen van vreemdelingenbewaring. De moeder had hiertegen beroep aangetekend.

De rechter in Zutphen verklaarde het beroep van de moeder ongegrond. ‘Dit omdat de bewaring van de moeder niet in strijd is met de Nederlandse wet- en regelgeving en ook de door de moeder ingeroepen bepalingen in internationale verdragen niet aan de bewaring in de weg staan. Dat de minderjarige zoon van de moeder , aan wie de maatregel van bewaring niet is opgelegd, bij zijn moeder in het detentiecentrum verblijft, maakt het voorgaande niet anders’, aldus de rechter.

De rechter heeft minister Verdonk wel benadrukt dat zij ‘met uiterste voortvarendheid moet werken aan de uitzetting van zowel moeder en zoon’. ‘De minister kan niet volstaan met de gebruikelijke, op uitzetting gerichte inspanningen’, aldus de rechter.
Provincie:
Tag(s):