vrijdag, 17. maart 2006 - 17:43

80% herplaatsingen PSD-ers

Precies drie jaar na de opheffing van de PSD heeft 80% van het herplaatsbare personeel van de veerdiensten een nieuwe werkkring gevonden. Dit blijkt uit de eindrapportage van de Bemiddelingscommissie PSD, die deze week is verschenen. Gedeputeerde Staten van Zeeland zijn tevreden met dit resul-taat.

Om de resterende groep van werkzoekende nog perspectief te bieden op een nieuwe werkkring, is een vervolgtraject gestart dat tot eind van dit jaar loopt.

In opdracht van Gedeputeerde Staten heeft de Bemiddelings-commissie PSD sinds de opheffing van de veerdiensten gewerkt aan de herplaatsing van voormalig personeel. Op 18 maart 2006 zal de Bemiddelingscommissie haar werkzaamheden beëindigen.

De groep voor herplaatsing bestond op 18 maart 2003 uit ca. 220 medewerkers. Direct na de opheffing kregen ca. 120 medewerkers elders werk. Voor ongeveer 100 voorma-lige medewerkers begon op 18 maart 2003 een zoektocht naar een nieuwe baan.

Daarbij werden zij begeleid door de Bemiddelingscommissie, die zich liet ondersteunen door drie reïntegratiebureaus. De reïntegratie verliep moeizamer en kostte meer tijd dan vooraf was verwacht. Dit kwam onder andere door de sterk verslechterde arbeids-marktsituatie. Ook bleken opleiding en ervaring niet aan te sluiten bij de functies die werden aangeboden.

Om deze redenen werd de periode voor bemiddeling met één jaar verlengd tot drie jaar. In het laatste jaar werd een zogenaamde arbeidspool ingesteld die werkzoeken-den weer terugbrengt in het arbeidsritme en ze de mogelijkheid biedt te solliciteren vanuit een baan.
Provincie:
Tag(s):