vrijdag, 1. december 2006 - 17:43

80 ruimte-voor-ruimte woningen

Helmond

De gemeente Helmond en de Provincie Noord-Brabant gaan samen met de Ontwikkelingsmaatschappij Ruimte voor Ruimte 80 woningen ontwikkelen, in het kader van de regeling ruimte voor ruimte ontwikkelen.

Van deze 80 kavels worden er 40 ingezet voor de beëindiging van de grootschalige intensieve veehouderijbedrijven die nu nog de ontwikkeling van de tweede fase van de woonwijk Brandevoort belemmeren. De gemeente Helmond heeft hoge kosten moeten maken om deze intensieve veehouderijbedrijven aan te kopen. Deze kosten drukken zwaar op de exploitatie-uitkomst van fase twee van de woonwijk Brandevoort. Door de beëindiging van de aangekochte intensieve veehouderijbedrijven nu onder te brengen in de regeling ruimte voor ruimte, wil de gemeente Helmond in elk geval een deel van de gemaakte kosten bij de aankoop van deze bedrijven terugverdienen.

De opbrengsten van de andere 40 ruimte voor ruimtekavels worden ingezet voor de sanering van de intensieve veehouderij die de Provincie de afgelopen jaren heeft gefinancieerd. De Provincie heeft tot op heden € 168 miljoen in de sanering van de intensieve veehouderij geïnvesteerd en kan dit bedrag met de inzet van ruimte voor ruimte terugverdienen.
Provincie:
Tag(s):