vrijdag, 8. september 2006 - 18:53

84.000 Euro voor schonere bedrijven

Goor

Gedeputeerde Staten van Overijssel stellen maximaal 84.000 euro beschikbaar voor de sanering van drie gevallen van bodemverontreiniging in Goor.

Voor de locatie Hof van Twente, Stationsweg 6b in Goor krijgt Aan de Stegge BV een bijdrage van 30.741,-- euro. Hier bevindt zich een ernstige verontreiniging met minerale olie. Het terrein moet gesaneerd worden in verband met geplande nieuwbouw. De verontreiniging is ontstaan tussen 1969 en 1998 en door Aan de Stegge BV zelf veroorzaakt.

Aan de Molenstraat 69 in Goor is de bodem op het terrein van een voormalig tankstation op twee plaatsen verontreinigd. Er is een verontreiniging vastgesteld met brandstofcomponenten ter plaatse van het pompeiland. Op het terrein zijn nieuwe bedrijfsactiviteiten voorzien, die het nodig maken de vervuiling aan te pakken. Ook de bedrijfshal op het terrein wordt gesloopt. Voordat er een nieuwe hal wordt gebouwd moet na de sloop van de oude loods asbestverontreiniging in de bodem worden verwijderd. Innové Vastgoedontwikkeling B.V. uit Oldenzaal krijgt van de provincie een subsidie van 53.900 euro voor het ontgraven en afvoeren van de verontreiniging bij het voormalig tankstation en voor het verwijderen van de asbest.

Aan de Stegge BV en Innové krijgen de subsidie op grond van de Bedrijvenregeling. Dit is een landelijke regeling die door de provincies wordt uitgevoerd.

Gedeputeerde Rietkerk van Ruimte en Milieu zegt daarover: “Wij vinden het belangrijk dat oude bodemverontreinigingen van bedrijfsterreinen worden opgeruimd. Voor de aanpak van ernstige gevallen van bodemvervuiling geeft het Rijk een bijdrage. Maar de vervuiling op bestaande bedrijfsterreinen is meestal niet urgent genoeg. Met deze regeling kunnen we gesaneerde bedrijfslocaties duurzaam als bedrijfsterrein in gebruik blijven houden.�
Provincie:
Tag(s):