maandag, 26. juni 2006 - 20:47

90 Euro voor minima

Amsterdam

Vijfendertigduizend Amsterdammers krijgen € 90 als compensatie voor hoge lasten zoals de energierekening. De compensatie is afkomstig van een bedrag van 35 miljoen euro dat het kabinet beschikbaar heeft gesteld voor de laagste inkomensgroepen. Amsterdam ontvangt in 2006 eenmalig 3 miljoen euro voor deze groep.

Het college van B&W kiest ervoor om het geld terecht te laten komen bij die Amsterdammers die het echt nodig hebben. Dat zijn mensen die al drie jaar of langer van een inkomen van minder dan 105% van het sociaal minimum moeten rondkomen. Dit betekent een netto maandinkomen van bijvoorbeeld € 840 voor een alleenstaande jonger dan 65 jaar en € 1260 voor een echtpaar van 65+.

Om de uitvoeringskosten zo laag mogelijk te houden is besloten om aan te sluiten bij bestaande regelingen voor minima. Amsterdammers die al gebruik maken van de plusvoorziening 65+, de langdurigheidstoeslag en de Knipkaart bijzondere bijstand krijgen de 90 euro. In totaal krijgen ongeveer 35.000 Amsterdammers de compensatie.

Amsterdammers die in aanmerking komen voor de € 90 krijgen het geld naar verwachting begin juli op hun rekening bijgeschreven.
Provincie:
Tag(s):