donderdag, 30. november 2006 - 9:39

99 miljoen voor ontwikkeling Buiksloterham

Amsterdam

Het college van B&W stelt de gemeenteraad voor de komende vijf jaar een krediet van ongeveer 99 miljoen euro beschikbaar te stellen voor de uitvoering van de plannen voor de Buiksloterham. De Buiksloterham in Amsterdam-Noord zal worden getransformeerd van een bedrijventerrein naar een gemengd woon- en werkgebied. Dit heeft de gemeente Amsterdam woensdag bekendgemaakt.

In dit gebied zullen ongeveer 2000 woningen worden gebouwd waarvan 30% uit sociale huur zal bestaan. In de Buiksloterham worden bovendien 95 sociale huurwoningen extra gebouwd om het tekort in het project Overhoeks te compenseren. Daarnaast komt er veel werkruimte op het terrein bij. De nadruk zal liggen op kleinschalige bedrijvigheid uit de creatieve en nautische sector.

Met het beschikbaar stellen van het krediet komen financiële middelen beschikbaar voor gemeentelijke investeringen zoals het bouwrijp maken en saneren van de grond en de aanleg van infrastructuur en openbare ruimte.

De komende collegeperiode zal er veel aandacht uitgaan naar het transformeren van (voormalige) bedrijventerreinen. Door dit soort gebieden om te vormen tot echte stadswijken kan Amsterdam voldoen aan zijn bouwopgave zonder het waardevolle groen aan te tasten. Naast de Buiksloterham worden ook het Zeeburgereiland en Overamstel de komende jaren ontwikkeld tot gemengde woon-werkwijken.
Provincie:
Tag(s):