donderdag, 27. juli 2006 - 12:33

€ 178.194,- Bijstandsfraude In Achtkarspelen

Buitenpost

De Sociale Recherche Fryslân heeft vorig jaar in de gemeente Achtkarspelen een fraudebedrag van € 178.194,- opgespoord. Het ging hierbij om inkomsten uit zwart werk en samenwoning.
Dit blijkt uit het jaarverslag 2005 van de Sociale Recherche Fryslân.

De Sociale Recherche Fryslân is een samenwerkingsverband waaraan 29 Friese gemeenten, waaronder Achtkarspelen, deelnemen. In het jaarverslag wordt een beeld geschetst van de werkzaamheden en resultaten van de Sociale Recherche Fryslân in 2005. Bij sterke vermoedens van fraude boven de € 6000,- wordt een zaak door de gemeente overgedragen aan Sociale Recherche Fryslân.

In totaal werden er in 2005 vijf zaken aangemeld. Op 1 januari jl. was nog een voorraad van tien zaken aanwezig. Er werden elf zaken afgehandeld, waarbij in zes gevallen fraude werd vastgesteld. In de loop van vorig jaar heeft Achtkarspelen extra uren ingekocht, zodat enkele zeer arbeidsintensieve onderzoeken konden worden afgerond. De extra kosten die dit met zich meebracht, konden binnen de begroting worden opgevangen.

In hoeverre het opgespoorde fraudebedrag van € 178.194,- daadwerkelijk terug te vorderen is, moet blijken. In deze fraudezaken is in ieder geval de uitkering aangepast, danwel beëindigd
Provincie:
Tag(s):