donderdag, 13. juli 2006 - 19:06

€20 biljet meest vervalst

In de eerste helft van 2006 zijn in totaal 300.000 valse eurobankbiljetten uit omloop genomen. Tot het einde van vorig jaar was het €50-biljet het meest vervalste bankbiljet. Gedurende het afgelopen half jaar is het aantal vervalste €20-biljetten echter verder toegenomen en is het aantal vervalste €50-biljetten overeenkomstig gedaald. Het €20-biljet is daardoor nu het meest vervalste bankbiljet geworden, zo meldt de Europese Centrale Bank (ECB) vandaag.

Tussen januari en juni 2006 waren het €20- en €50-biljet samen goed voor 80% van alle in de omloop aangetroffen vervalsingen. Vergeleken met de tweede helft van 2005 was er sprake van een lichte stijging van het aandeel van de vervalsingen van het €100-biljet, tot 12% van het totaal.

Verder dienen deze cijfers gezien te worden in de context van een geleidelijke stijging van het aantal echte bankbiljetten in omloop (gedurende de eerste helft van 2006 gemiddeld 10,1 miljard). Zoals opgemerkt in eerdere rapportages wordt de overweldigende meerderheid (98%) van de vervalsingen aangetroffen in de landen van het eurogebied. Slechts iets meer dan 1% kwam uit EU-lidstaten die geen deel uitmaken van het eurogebied, en iets minder dan 1% kwam uit andere delen van de wereld.
Categorie:
Tag(s):