dinsdag, 10. oktober 2006 - 21:50

Aa en Hunze wil met inwoners discussiëren over aanpak weg Gieten-Rolde

Gieten

De weg Gieten-Rolde staat bekend als een drukke en een verkeersonveilige weg in de gemeente Aa en Hunze. Op deze weg vinden binnen de gemeente dan ook de meeste aanrijdingen plaats. Het college heeft zich tot doel gesteld om de verkeersveiligheid te verhogen en de verkeersintensiteit naar beneden te brengen.

Om deze doelstelling te kunnen bereiken vindt de gemeente de inbreng van de direct betrokkenen belangrijk.

Tijdens de openbare raadsvergadering van woensdag 11 oktober 2006 wordt de visie over de weg Gieten-Rolde omstreeks 21.00 uur behandeld in de marktplaats. De gemeenteraad buigt zich dan samen met de inwoners over dit onderwerp.

De marktplaats is de vervanger van de raadscommissie en wordt gehouden aansluitend aan de raadsvergadering. Het voornaamste verschil tussen de oude raadscommissie en de marktplaats is dat de burger in de gelegenheid wordt gesteld om over de te behandelen onderwerpen mee te praten.

Over een aantal punten met betrekking tot de weg Gieten-Assen wil de gemeente tijdens de marktplaats van 11 oktober 2006 graag met de inwoners discussiëren:
* De maximum snelheid verlagen van 80 km/u naar 60 km/u
voor een gedeelte of helemaal;
* reconstructie kruising Eexterhalte;
* passeerbaarheid van het landbouwverkeer.
Provincie:
Tag(s):