zaterdag, 18. november 2006 - 11:16

Aalsmeerbaan geleidelijk opengesteld

De Aalsmeerbaan wordt vanaf zaterdag 18 november geleidelijk opengesteld voor startend vliegverkeer. De Inspectie Verkeer en Waterstaat heeft hiervoor toestemming gegeven.

De Aalsmeerbaan zal in eerste instantie voor startend vliegverkeer worden gebruikt. De baan zal na de starts regelmatig worden geveegd en geïnspecteerd. Op basis van de resultaten zal de inspectie een besluit nemen over de volledige openstelling van de baan.

Van 21 augustus tot 7 september is groot onderhoud gepleegd aan de Aalsmeerbaan waarbij o.a. de toplaag voor een derde deel (1100 meter) werd vervangen. De baan werd daarna twee keer een paar dagen buiten gebruik genomen nadat schade aan een vliegtuig was ontstaan en er na het vegen relatief veel gruis van de baan kwam. Beide keren werd de toplaag onderzocht en technisch in orde bevonden.

Nadat op 13 oktober jl wederom een vliegtuig schade had opgelopen na de landing op de Aalsmeerbaan nam Amsterdam Airport Schiphol in afstemming met Inspectie Verkeer en Waterstaat het besluit de baan geheel buiten gebruik te stellen. Omdat het aanbrengen van een nieuwe toplaag (anti-skidlaag) alleen mogelijk is bij droog weer, werd de toplaag verwijderd en de onderlaag geschikt te maken wat betreft stroefheid en waterbergend vermogen voor het vliegverkeer.
Provincie:
Tag(s):