woensdag, 8. november 2006 - 9:43

Aanbesteding huishoudelijke verzorging afgerond

Westerkwartier

Met het oog op de invoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) hebben de gemeenten Grootegast, Leek, Marum en Zuidhorn besloten de huishoudelijke verzorging in handen te leggen van de stichtingen Icare, Thuiszorg de Friese Wouden en Thuiszorg Groningen.

De huishoudelijke verzorging is op basis van de Europese en nationale wet- en regelgeving aanbesteed. De burger heeft keuze uit zorg in natura of een persoongebonden budget (PGB).

De gemeenten Grootegast, Leek, Marum en Zuidhorn hebben de Europese aanbesteding huishoudelijke verzorging opgezet en uitgevoerd in nauwe samenwerking met de gemeenten Ten Boer, Groningen en Hoogezand-Sappemeer. Deze openbare aanbesteding is uitgevoerd volgens de wettelijk voorgeschreven procedure. De aanbesteding is gedaan in twee percelen:
1. een perceel voor de gemeenten Ten Boer, Groningen en Hoogezand-Sappemeer;
2. een perceel voor de gemeenten Grootegast, Leek, Marum en Zuidhorn.

De aanbestedingsprocedure is voor beide percelen inmiddels afgerond en het voorlopig gunningsbesluit is door de colleges van B&W bekrachtigd. De huishoudelijke verzorging Wmo in de gemeenten Grootegast, Leek, Marum en Zuidhorn wordt gegund aan de stichtingen Icare, Thuiszorg De Friese Wouden en Thuiszorg Groningen.

Met deze zorgaanbieders sluiten genoemde gemeenten naar verwachting eind november 2006 raamovereenkomsten. Er geldt echter nog een bezwaartermijn van twee weken.
Provincie:
Tag(s):