dinsdag, 31. oktober 2006 - 11:06

Aanbesteding hulp bij het huishouden afgerond

Kampen

De gemeente Kampen neemt per 1 januari 2007 de hulp bij het huishouden over vanuit de AWBZ. In mei 2006 is de gemeente gestart met een Europese aanbesteding voor de levering van deze hulp. De gemeente heeft hierbij een goede en optimale dienstverlening door de aanbieders als uitgangspunt genomen, met grote keuzevrijheid voor de gebruikers.

Op 11 september heeft de gemeente Kampen van elf aanbieders offertes ontvangen. Deze offertes zijn volgens de gestelde eisen getoetst en beoordeeld. Het college heeft op basis van deze evaluatie besloten de opdracht te gunnen aan Icare, woonzorgconcern IJsselheem, Beeuwkes Thuiszorg, Zorgkompas en Thuiszorg Service Nederland.

Op dit moment is Icare de grootste leverancier van thuiszorg in de gemeente Kampen. Het resultaat van de gunning leidt dan ook niet tot grote verschuivingen op dit terrein.

Iedereen die in de gemeente Kampen op dit moment hulp bij het huishouden ontvangt, krijgt de komende periode bericht over wat deze gunning voor zijn/haar situatie betekent.
Provincie:
Tag(s):