donderdag, 31. augustus 2006 - 10:18

Aandeelhouders stemmen in met fusie Hydron Vitens

Utrecht

De aandeelhouders van Hydron Midden-Nederland hebben unaniem voor de fusie met Hydron Flevoland en Vitens gestemd. Dit gebeurde eerst nadat Harm Janssen namens de gemeente Utrecht een betoog hield voor uitstel van de fusie. Omdat alleen de vertegenwoordiger van de gemeente Hilversum dit voorstel steunde, haalde dit voorstel tot uitstel van de fusie het niet.

Wel was er brede steun voor andere moties die de gemeente Utrecht inbracht. Zo hebben de aandeelhouders besloten tot maximering van de watertarieven tot € 1,26. Daarbij waren alle andere aandeelhouders het eens met het Utrechtse standpunt dat, als onder gelijkblijvende omstandigheden de in de fusiestukken beschreven tariefsontwikkeling onverhoopt niet zal worden gehaald, het voor de aandeelhouders ingecalculeerde dividend aangewend zal kunnen en ook moeten worden om het tarief in dat geval wel binnen de voorgestelde maxima te brengen en te houden.

Ook was er brede steun in de aandeelhoudersvergadering voor het Utrechtse standpunt dat de bezoldiging van de bestuurders van de nieuwe onderneming, het salaris van de Minister President niet mag overstijgen.
Provincie:
Tag(s):