vrijdag, 15. september 2006 - 13:14

Aankoop grond voor C2000 mast

Heino

De gemeente Raalte gaat aan het Ministerie van Binnenlands Zaken en Koninkrijksrelaties een stuk grond verkopen, gelegen aan de Molenweg in Heino. Deze grond is nodig voor het plaatsen van een C2000 mast. De mast in Heino is noodzakelijk voor de dekking van het communicatienetwerk van de Nederlandse politie, brandweer, ambulancediensten en Koninklijke Marechaussee. In het totaal wordt er 120 m2 grond verkocht, waarop later de 50 meter hoge mast wordt geplaatst.

In verband met de aanvraag van het Ministerie is onderzocht wat de beste plaats voor een C2000 mast zou zijn. De gekozen locatie aan de Molenweg, achter de voormalige gemeentewerf, levert binnen het zoekgebied de minste overlast op. Voor de bouw hiervan is geen vergunning nodig.

In de verkoopovereenkomst staat, dat het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties slechts aan één telecom-provider ruimte mag onderverhuren. Zonder toestemming van de gemeente mag er op de mast geen ruimte onderverhuurd worden voor UMTS gerelateerde activiteiten.
Provincie:
Tag(s):