woensdag, 1. maart 2006 - 11:10

Aanleg acht faunapassages provincie Utrecht

Utrecht

De provincie Utrecht gaat in de zomer acht faunapassages aanleggen voor kleine zoogdieren. Op die manier kunnen deze dieren zich veilig in het gebied verplaatsen, zonder doodgereden te worden. De passages komen in de gemeenten De Bilt, Nieuwegein en Houten en op de Utrechtse Heuvelrug, ten zuiden van Langbroek.

Zij maken deel uit van een stelsel van samenhangende faunapassages dat er ook op langere termijn voor moet zorgen dat de diverse diersoorten in Utrecht behouden blijven. De negatieve effecten van wegen op de natuur wordt daarmee voor een deel ondervangen.

De acht faunapassages zijn bedoeld voor kleine zoogdieren zoals das, wezel en bunzing, maar ook de ringslang maakt er soms gebruik van. De provincie legt ze aan om de passeerbaarheid van wegen voor deze dieren in het wild te verbeteren. Het gaat daarbij om plaatsen waar veel dieren de weg oversteken of waar het om bijzondere soorten gaat die dreigen uit te sterven, zoals de das en de ringslang.
Een faunapassage is een buis onder de weg door of een looprichel onder een brug door.
Provincie:
Tag(s):