donderdag, 1. juni 2006 - 11:31

Aanleg vispassage van start

Leusden

Als eerste onderdeel van het inrichtingsplan van de Heerlijkheid Stoutenburg wordt deze week een begin gemaakt met de aanleg van een vispassage. Van de Stuw Brons wordt een bypass met vistrappen aangelegd, waardoor de stuw passeerbaar wordt voor vissen die stroomopwaarts willen.

Daarom was de aankoop door Het Utrechts Landschap van de boerderij Brons van strategisch belang. Zoetwatervissen die uit de Randmeren en de Eem richting Nederrijn willen trekken en dus gebaat zijn bij de vispassage, zijn winde en stekelbaars. De uitvoering van het werk gebeurt door het waterschap Vallei & Eem. Volgens terreinmedewerker Jos Koopmans zijn er zeker enkele weken mee gemoeid.
Provincie:
Tag(s):