dinsdag, 12. september 2006 - 9:52

Aanpak illegale bewoning in Zoetermeer

Zoetermeer

De gemeente Zoetermeer en de woningbouwcorporatie De Goede Woning (DGW) gaan samen de strijd aanbinden tegen illegale bewoning. Hiervoor ondertekenen de twee partijen donderdag 14 september een convenant.

Illegale bewoning wil hierbij zeggen dat (onder)huurders zich niet houden aan de regels van het woonruimteverdelingssysteem. In de praktijk gaat het dan bijvoorbeeld om iemand die al lang niet meer op het adres woont waar hij bij de corporatie staat ingeschreven en de woning onderverhuurt aan iemand anders. Dit heeft als resultaat dat een woning niet vrij komt voor degene die volgens zijn inschrijfduur aan de beurt is.

Om dit soort zaken te constateren is een koppeling met de Gemeentelijke Basis Administratie (GBA) noodzakelijk. De bewoner die zich uitgeschreven heeft bij de gemeente kan dus wel nog gewoon bij een corporatie ingeschreven staan. Het naast elkaar leggen van het GBA en de administratie van DGW kan dan aan het licht brengen waar illegaal gewoond wordt. Het convenant is vooral een hulpmiddel voor de corporatie. Waarbij het eerst heel moeilijk was vermoedens van illegale bewoning te bewijzen, kan nu door een controle met het GBA meteen aan het licht komen of iets niet klopt. Na zo'n constatering kan een onderzoek gestart worden en is beëindiging van het huurcontract de laatste stap.

In eerste instantie is ervoor gekozen om de koppeling van het GBA alleen bij DGW toe te passen. Als blijkt dat het een goede methode is om illegale bewoning te constateren dan zullen ook de andere corporaties aansluiten.
Provincie:
Tag(s):