dinsdag, 14. februari 2006 - 9:12

Aanpak overlast hanggroepen

Doorn

Het district Heuvelrug van de Politieregio Utrecht is een project begonnen om de overlast van hanggroepjongeren terug te brengen. De klachten over geluidsoverlast, zwerfvuil, alcohol- en drugsgebruik, scheuren met bromfietsen e.d. zijn de laatste tijd erg toegenomen. Ook heeft de gemeente een behoorlijke schadepost opgelopen aan onder andere vernielde verkeersborden, bestrating en hekwerken.

Om het aantal klachten terug te dringen en de schade te beperken, wordt eerst een pilot gedraaid met de jeugd in de kern Doorn. Kernpunt van dit project wordt de bewustmaking van de jeugd (en hun ouders) dat vernielingen en ongewenst gedrag niet langer worden getolereerd. De tijd van waarschuwen is voorbij.

De politie treedt bij geconstateerde overtredingen bekeurend op. Ook worden de ouders van de bekeurde jongeren gewaarschuwd waar hun kinderen mee bezig zijn. Van de ouders wordt een actieve en meewerkende houding verwacht in het terugdringen van de overlast door hun kinderen.

De komende maand wordt de overlastgevende jeugd door de politie aangesproken. Zij krijgen dan duidelijk te horen waar de grenzen liggen van wat wel en wat niet meer wordt getolereerd. De politie hoopt op deze manier de veiligheid en de leefbaarheid binnen de nieuwe gemeente te vergroten.
Provincie:
Tag(s):