dinsdag, 13. juni 2006 - 9:02

Aanpak taalachterstand op basisscholen

Apeldoorn

Met ingang van het schooljaar 2006/2007 starten op vier basisscholen in de gemeente Apeldoorn speciale intensieve taalklassen. De taalklassen hebben tot doel om leerlingen uit de groepen 5 t/m 8 taalvaardiger te maken. School en ouders bepalen samen of een leerling in aanmerking komt voor deze intensieve begeleiding.

De taalklassen zijn bedoeld voor leerlingen van alle basis-scholen in de gemeente Apeldoorn, die door dit onderwijs meer kansen krijgen om een goede opleiding in het voortgezet onderwijs te volgen. De klassen zijn alleen bedoeld voor leerlingen met een taalachterstand en niet bedoeld voor leerlingen die ook op andere ontwikkelingsgebieden achter lopen.

De taalklassen worden op vier scholen gegeven die verspreid door Apeldoorn liggen. Deze scholen zijn de RKBS “Sebastiaan� , OBS “De Gentiaan�, OBS “De Tweede Stee�en PCBS “De wegwijzer�. Ook leerlingen van andere scholen uit Apeldoornse wijken en dorpen kunnen les op deze scholen krijgen. Het programma voor de intensieve taalklassen wordt aan de individuele leerling aangepast en sluit zoveel mogelijk aan op het programma dat op de eigen school wordt doorlopen.

De leerlingen die aan het programma deelnemen volgen deze taalklassen drie dagdelen per week. De taalklassen zijn een pilot. Aan het eind van het schooljaar wordt het programma geëvalueerd en indien nodig bijgesteld of stopgezet. Wanneer er teveel leerlingen worden aangemeld, hebben leerlingen uit groep 5 voorrang.

De taalklassen zijn een initiatief van de gemeente Apeldoorn, in samenwerking met De Stichting voor Protestants Christelijk Basisonderwijs Apeldoorn, Het Openbaar Primair Onderwijs Apeldoorn, de Stichting Katholiek Primair Onderwijs Oost-Veluwe en de IJsselgroep.
Provincie:
Tag(s):