vrijdag, 26. mei 2006 - 14:40

Aanpak van de asbestproblematiek

Regionaal

Op dinsdag 30 mei spreekt de Vaste Kamercommissie VROM met staatssecretaris Van Geel over de asbestproblematiek. In Gelderland hebben vooral de gemeenten rondom Harderwijk (vestiging van de voormalige Asbestonafabriek) en Berkelland (vallend in de regio van Goor, de Eternietfabriek) te maken met asbest in wegen en erven.

Met het opruimen van de nog steeds aanwezige asbest-deeltjes is veel geld gemoeid. De sanering in Harderwijk en Berkelland komt neer op ongeveer 100 miljoen euro. Daarnaast is voor de ruimtelijke ontwikkeling van vooral Harderwijk nog eens een bedrag van 10 miljoen euro noodzakelijk.

In een brief aan de Vaste Kamercommissie (zie bijlage) schetst Gelders milieugedeputeerde René van Diessen de problematiek en de kansen voor de nu onderzochte gebieden.

Vertegenwoordigers van de betrokken colleges en ambtenaren zijn op 30 mei in Den Haag aanwezig bij de vergadering van de commissie om op die manier hun betrokkenheid en zorg kracht bij te zetten.
Provincie:
Tag(s):