woensdag, 1. februari 2006 - 8:49

Aanpak weigeren korte ritten taxi's

Amsterdam

Vanaf vandaag gaan toezichthouders van de gemeente optreden tegen het weigeren van korte ritten door taxichauffeurs op de taxistandplaats bij het Centraal Station. De gemeente gebruikt hiervoor een wet die aangeeft dat ‘een weggebruiker de doorstroming van het verkeer niet mag belemmeren’.

Door middel van stickers die Wethouder Mark van der Horst dinsdag heeft uitgedeeld aan taxichauffeurs kunnen chauffeurs aangeven of ze korte ritten aannemen of weigeren.

De nieuwe maatregel maakt deel uit van de huisregels op de taxistandplaats CS. Als een taxichauffeur op de standplaats een klant weigert door een te korte rit en dus blijft staan, dan verhindert hij/zij de doorstroming van het verkeer op die standplaats (en op de aanvoerwegen van de standplaats). Vanaf 1 februari 2006 treden toezichthouders van de Dienst Stadstoezicht daartegen op en geven de ‘weigerende’ taxichauffeur een proces-verbaal en een boete. Als de chauffeur blijft weigeren, dan kan de auto worden weggesleept.

De maatregel is in nauw overleg met de politie, het Openbaar Ministerie en de Dienst Stadstoezicht tot stand gekomen. Als de maatregel bij het Centraal Station een succes blijkt, dan wordt die ook op andere taxistandplaatsen in Amsterdam ingevoerd.
Provincie:
Tag(s):