vrijdag, 15. december 2006 - 8:46

Aanpak Willemskwartier

Nijmegen

Voor de nieuwbouw aan de Genestetlaan krijgt Nijmegen bijna 1 miljoen euro rijkssubsidie. Het Willemskwartier is een van de 56 wijken in Nederland die prioriteit krijgen in verbetering van de woon- en leefomgeving.

Aan de Genestetlaan en in de directe omgeving daarvan zijn afgelopen zomer 78 woningen gesloopt. Daarvoor komen komend jaar 81 nieuwe woningen terug samen met een complete nieuwe inrichting van de openbare ruimte. Dit is op het moment het belangrijkste project dat in uitvoering is om het Willemskwartier te versterken.

Door de subsidie van 950.000 euro kan het plan zonder bezuinigingen worden uitgevoerd. Er is nu zelfs geld beschikbaar om in de openbare ruimte extra verbeteringen aan te brengen, onder andere in de Helmerstraat en de Pater van Meursstraat. Hiermee kan de gemeente tegemoet komen aan wensen die bewoners bij de inspraak over het plan hebben ingebracht.

De rijkssubsidie voor het Willemskwartier komt voort uit het Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing (ISV), dat is bedoeld om in het kader van het grotestedenbeleid te investeren in verbetering van de woon- en leefomgeving in aandachtswijken. De toegekende subsidie laat zien dat ook het Rijk groot belang hecht aan de voortgang en kwaliteit van de wijkaanpak.

Twee jaar geleden heeft het ministerie van VROM 56 prioriteitswijken in het land aangewezen voor herstructurering. In Nijmegen is dat het Willemskwartier. De komende 15 jaar worden verschillende projecten uitgevoerd voor versterking van de wijk. Nijmegen ontving eerder al twee miljoen euro voor de bouw van een nieuw voorzieningenhart en drie ton voor het opknappen van de kop van de Willemsweg.
Provincie:
Tag(s):