donderdag, 20. april 2006 - 11:44

Aanplant boscoulissen Hessenpoort

Zwolle

Wethouder Peter Pot neemt vrijdag 21 april om 14.30 uur plaats op de boomplantmachine om boscoulissen aan te planten aan de zuidkant van het nieuwe bedrijventerrein De Hessenpoort (Bentheimstraat). De bomen die hij gaat planten zijn els, berk, grove den, populier, vogelkers, eik, wilg, hazelaar en vuilboom, lijsterbes, beuk en hulst.

De aanplant is bedoeld als compensatie voor het groen dat moest wijken voor Hessenpoort en komt voort uit de Milieu Effect Rapportage (MER) Hessenpoort. De boscoulissen zorgen ook voor een landschappelijke inpassing van het bedrijventerrein, waardoor het niet meer storend zichtbaar is vanaf de Hessenweg. Het vormt tevens enige afscherming ten opzichte van de bebouwing langs de Hessenweg en het Vechtdal. Als gevolg van die MER zijn en worden er ook op de Hessenpoort zelf 2200 bomen geplant.

De boomcoulissen, met een gezamenlijke totale oppervlakte van 2,8 ha, worden aangeplant in 5 stroken van plusminus 30 bij 200 meter. Op die manier ontstaan er stroken in het landschap, coulissen, min of meer zoals het er vroeger ook uitgezien moet hebben.
Onder de hoogspanningsleiding wordt alles bij elkaar nog eens 1,6 ha laag struikgewas geplant dat uit moet groeien tot vogelbosjes.

Een deel van het terrein waar het struikgewas komt, wordt eerst verlaagd, zodat het tevens dienst kan doen als wateropvang in extreem natte periodes. Het aanbrengen van deze zogenaamde stroomgebiedberging is een verplichting voor de gemeente.
Over een paar jaar, bij realisering van Hessenpoort II, wordt er nog eens bijna 1,5 ha. bossingel aangeplant. De grond daarvoor is nu al in eigendom van de gemeente maar nog in gebruik als landbouwgrond.
Provincie:
Tag(s):