donderdag, 15. juni 2006 - 20:32

Aanrandingen in zwembad Stappegoor

Tilburg

Het zedenteam van de politie Tilburg is gestart met een onderzoek naar aanleiding van het aanranden in een Tilburgs zwembad, door nog onbekende daders, van vier kinderen. De incidenten hebben plaats gevonden tijdens een schooluitstapje op dinsdagmiddag 13 juni jl. De politie heeft inmiddels twee aangiften opgenomen. Het gaat daarbij om Tilburgse meisjes van 10 en 11 jaar. Vandaag zijn nog twee aangiften opgenomen.

Dinsdagmiddag maakten twee klassen, groep 7 en 8, van een Tilburgse basisschool, een uitstapje naar het zwembad Stappegoor. Een viertal meisjes maakte bij een badmeester melding dat er ongewenste intimiteiten hadden plaats gevonden in de grot van de wildwaterbaan.

De meisjes wezen twee jongens als mogelijke daders aan. Hierop zijn deze knullen door het zwembadpersoneel aangesproken en apart gezet. Deze jongens maakten deel uit van een Rotterdamse schoolklas. Er werd daarna direct contact gezocht met de begeleiders van de betrokken scholen. Tijdens dit gesprek werd geconcludeerd dat de twee aangewezen jongens niet betrokken waren geweest bij het incident. Er is toen, volgens het management van Stappegoor, in die gezamenlijkheid besloten om de politie op dat moment niet in te schakelen. Wel is afgesproken een rapport op te stellen met alle op dat moment bekend zijnde gegevens en de ouders eventueel te adviseren aangifte te doen. De twee jongens die aangewezen waren, mochten geen gebruik meer maken van de zwembadvoorziening en zijn onder direct toezicht gesteld van de aanwezige schoolleiding.

Afgelopen zaterdag vond zoals eerder gemeld ook een incident plaats in hetzelfde zwembad. Door kordaat optreden van het zwembadpersoneel en politie werden die middag vier jongens in de leeftijd van 15 tot en met 17 jaar aangehouden ter zake onzedelijk gedrag. Twee meisjes van 12 (Goirle) en 13 jaar (Tilburg) deden aangifte van aanranding. De meisjes werden zaterdagmiddag in het zwembad lastig gevallen door een groep jongens. De jongens belemmerden de doorgang van de slachtoffers toen ze het zwembad wilden verlaten. Daarna betastte ze hen onzedelijk.

Badmeesters die het groepje gade sloegen, grepen in en brachten de meisjes naar een afzonderlijke ruimte. Toen de slachtoffers aangaven aangerand te zijn door vier jongens, heeft het zwembadpersoneel een groep van ongeveer twintig jongeren uit het zwembad gehaald. Gearriveerde agenten hebben op aanwijzing van de slachtoffers vervolgens vier jongens aangehouden. Op het bureau werden allen in verzekering gesteld.
Provincie:
Tag(s):