donderdag, 23. november 2006 - 16:57

Aanscherping regionaal prostitutiebeleid

Weert

De burgemeesters van de Noord- en Middenlimburgse gemeenten hebben donderdag in een regionaal overleg onderkend dat het continueren en op onderdelen aanscherpen van het regionaal prostitutiebeleid na 1 januari 2007 noodzakelijk blijft. Gemeenten gaan, meer nog dan in het verleden, hun regelgeving en vergunningen op elkaar afstemmen.

Daarbij wordt ook aangedrongen op een consequente handhaving overeenkomstig het regionaal sanctiebeleid dat in het verleden door de Noord- en Midden-Limburgse gemeenten is vastgesteld.

Bijzondere aandacht zal uitgaan naar de escortbranche en mogelijke vormen van mensenhandel. Nieuw is dat nu ook regelmatig overleg wordt gevoerd met de branche (zowel de exploitanten, verenigd in de VER (Vereniging Exploitanten Relaxbedrijven), als de prostituees vertegenwoordigd door de stichting de Rode Draad).

Burgemeester Niederer van Weert: ‘We willen niet alleen over de branche, maar ook met de branche praten.’ Verder zal bij het verscherpte toezicht en de handhaving behalve de politie en het OM, nadrukkelijk de arbeidsinspectie, de belastingdienst en het UWV betrokken gaan worden. De regie van deze handhaving zal bij de regio Noord- en Midden-Limburg blijven.
Provincie:
Tag(s):