donderdag, 9. november 2006 - 9:21

Aantal ernstige verkeers-ongevallen sterk gedaald

Nieuwegein

Het aantal ziekenhuisopnamen na verkeersongevallen is de afgelopen jaren sterk gedaald. Ook het aantal dodelijke verkeersslachtoffers is flink afgenomen, zo blijkt uit de jaarlijkse Rapportage Verkeers-ongevallen 2003-2005 van de gemeente Nieuwegein. De gemeente is tevreden met deze uitkomsten, omdat hieruit kan worden geconcludeerd dat de verkeersveiligheid in Nieuwegein is verbeterd.

In de periode 2003-2005 lag het gemiddelde aantal ziekenhuisopnamen, veroorzaakt door verkeersongevallen, op 26,3 opnamen per jaar. Over de periode 2000-2002 was dit nog 37,3. Ook het aantal dodelijke slachtoffers daalde in de periode 2003-2005 sterk, naar een gemiddelde van 5 per jaar. In 2005 was er één ongeval met dodelijke afloop. In de periode 2000-2003 lag dit aantal nog op 11 dodelijke slachtoffers.

Nieuwegein heeft nu nog één zogenoemde blackspot. Dat is een kruispunt waar in een periode van drie jaar, zes of meer letselongevallen hebben plaatsgevonden. Dit betreft het kruispunt AC Verhoefweg–Taludweg-Galecopperlaan. Het overgrote deel van de ongevallen op dit kruispunt worden veroorzaakt door automobilisten die door het rode verkeerslicht zijn gereden. De gemeente gaat onderzoeken of daar mogelijk iets aan te doen is.
Provincie:
Tag(s):