maandag, 20. november 2006 - 12:56

Aantal faillissementen blijft dalen

Amstelveen

De daling van het aantal faillissementen die begin 2005 vorm kreeg, zet door. Dit komt vooral door daling van de ondernemingsfaillissementen. In de eerste drie kwartalen van 2006 daalde het aantal faillissementen het sterkst in de industrie.

Het totale aantal faillissementen van ondernemingen neemt al sinds begin 2005 af. Deze daling zet ook in 2006 stevig door. Het aantal faillissementen daalde van bijna 1 200 in het eerste kwartaal tot iets meer dan 950 in het derde kwartaal. De ontwikkeling van het aantal faillissementen van ondernemingen is een indicator voor de ontwikkeling van de conjunctuur.

In de eerste drie kwartalen van 2006 zijn in totaal bijna 7,1 duizend faillissementen uitgesproken. Dit is 7 procent minder dan in dezelfde periode een jaar eerder. Bij de ondernemingen is een daling te zien van 15 procent. Bij de eenmanszaken en natuurlijke personen is het aantal faillissementen over de eerste drie kwartalen, na enkele jaren van stijging, nu vrijwel stabiel.

Het aantal faillissementen van ondernemingen, eenmanszaken en instellingen nam in de eerste drie kwartalen van 2006 in bijna alle bedrijfstakken af ten opzichte van een jaar eerder. Met 20 procent was de daling in de bedrijfstak industrie het sterkst. Alleen in de landbouw en de horeca steeg het aantal faillissementen, met 6 en 25 procent. In de horeca neemt het aantal faillissementen al sinds begin 2003 toe. Dit is in lijn met de economische krimp in deze sector in de periode 2002–2004.

Het totaal aantal uitgesproken faillissementen is in de eerste drie kwartalen in alle provincies gedaald ten opzichte van 2005. De grootste dalingen vonden plaats in Friesland en Flevoland (ieder 29 procent).

In Zuid-Holland is het aantal uitgesproken faillissementen ongeveer gelijk gebleven. Het aantal faillissementen onder ondernemingen is in deze provincie afgenomen, maar deze afname werd teniet gedaan door een stijging van het aantal faillissementen van natuurlijke personen en eenmanszaken.
Categorie:
Tag(s):