dinsdag, 28. februari 2006 - 17:08

Aantal overvallen op banken gedaald

In het jaarverslag van de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) staat dat het aantal overvallen op banken in 2005 met 20 % is gedaald. Volgens het NVB is het overvallen van een bank een veelpleegmisdrijf en door het oppakken van daders ziet men een daling van het aantal overvallen.

Werden er in 2004 nog 92 banken overvallen, daalde dit aantal in 2005 tot 73. Steeds vaker moeten overvallers zonder buit hun overval staken. Bij 57% van de overvallen was dit het geval.

Overvallen blijven een zorgenkindje van de NVB. Niet zozeer door de buit maar bij elke overval vallen slachtoffers. Dit is niet altijd door lichamelijk letsel maar ook psychische schade bij medewerkers en klanten. De NVB blijft in samenwerking met de politie bezig om het aantal overvallen terug te dringen.
Categorie:
Tag(s):