vrijdag, 28. juli 2006 - 10:26

Aantal weidevogels in De Venen gestegen

Mijdrecht

Het gaat goed met de grutto’s, tureluurs,scholeksters en kieviten in het gebied van de Venen; het gebied Kockengen, Mijdrecht, Wilnis. Volgens de natuurvereniging de Utrechtse Venen nam het aantal gruttonesten toe tot bijna 750, 200 meer dan in 2005.

Tureluur en scholekster deden het ook goed. De zwarte stern breidde het aantal nesten uit tot 160. Volgens de vereniging is de groei te danken aan de steeds grotere deelname van boeren aan het weidevogelbeheer, waarbij aangepast maaien en onderhoud ten behoeve van de pullen een grote rol speelt. Ook het weer speelde dit jaar een positieve rol.
Provincie:
Tag(s):