zaterdag, 1. juli 2006 - 9:36

Acht kandidaten burgemeesterschap Bunschoten

Bunschoten

Op de vacature van burgemeester van de gemeente Bunschoten hebben acht personen gereageerd. Drie kandidaten zijn lid van het CDA, drie van de ChristenUnie en twee van D66.

De vacature voor het burgemeesterschap werd op 24 mei jongstleden opengesteld door de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Naar verwachting zal in de loop van november 2006 een nieuwe burgermeester voor Bunschoten kunnen worden benoemd
Provincie:
Tag(s):