donderdag, 14. december 2006 - 16:20

Achttiendelig glasservies voor gebruiker glasbak

Maastricht

Wethouder Hazeu heeft vandaag een achttiendelig glasservies van Royal Leerdam uitgereikt aan een gebruiker van de glasbak bij een van de 60 milieuperrons in Maastricht. Het servies wordt ter beschikking gesteld door de Stichting Promotie Glasbak in het kader van de actie Glas voor Glas. De Stichting Promotie Glasbak is de organisatie die namens de Stichting Eco Verpakkingen en de Stichting Kringloop Glas het gebruik van de glasbak stimuleert. Zij maken hiermee een gebaar van dank richting alle trouwe Glasbakgebruikers in Nederland.

Nederland is de bakermat van de inzameling van eenmalig verpakkingsglas, dat wil zeggen alle verpakkingsglas waar geen statiegeld op zit. Van oudsher was Nederland dan ook koploper waar het ging om het inzamelpercentage. De afgelopen jaren echter wordt ons land in kwantiteit zowel als kwaliteit voorbijgestreefd door de omringende landen.

In 2005 werd in Nederland desalniettemin 81% van al het gebruikte eenmalig verpakkingsglas hergebruikt. In Maastricht werd over datzelfde jaar maar liefst 3730 ton glas ingezameld.
In absolute getallen komt het er op neer dat van de 30 kilo glas die per inwoner jaarlijks wordt gebruikt er zo’n 25 terugkomen bij de glasfabriek.
Provincie:
Tag(s):