woensdag, 20. december 2006 - 11:55

Actie “Euroloon voor vuurwerkschoon�

Apeldoorn

In Apeldoorn organiseren Bureau HALT, politie, gemeente en Circulus rond de jaarwisseling voor de zesde keer de actie "Euroloon voor vuurwerkschoon". Hoofddoel van de actie is om zo snel mogelijk na de jaarwisseling het vuurwerkafval in de Apeldoornse straten op te ruimen.

Een ander doel is om op te treden tegen jongeren die zich niet aan de regels rond het afsteken van vuurwerk hebben gehouden.

In het kader van de actie "Euroloon voor vuurwerkschoon" kunnen jongeren tot 16 jaar vuurwerkafval inleveren. Zij krijgen per volle ingeleverde vuilniszak vuurwerkafval een halve euro betaald. Door mee te doen aan deze actie leveren jongeren een bijdrage aan een schone omgeving én worden zij voor hun inzet beloond.

Wanneer jongeren tussen de 8 en 18 jaar zich niet houden aan de regels komen zij in aanmerking voor een HALT-afdoening (jongeren van 12 tot 18 jaar) of een STOP-reactie (kinderen van 8 tot en met 11 jaar). Afhankelijk van de overtreding en de leeftijd zoekt Bureau HALT een passende straf. Dit houdt in dat jongeren geen justitiële boete krijgen maar opgeroepen worden voor een gesprek en dat ze een aantal uren vuurwerkafval moeten opruimen. Bureau HALT houdt zich bezig met het terugdringen en voorkomen van kleine jeugdcriminaliteit.
Provincie:
Tag(s):