dinsdag, 28. maart 2006 - 9:00

Actiecomité TunnelTolvrij.nl

De Zeeuws-Vlamingen zijn het zat. Onder het motto ‘Stop het gesol, weg met de tunneltol’ hebben Zeeuws-Vlaamse burgers in samenwerking met de Socialistische Partij Terneuzen, het actiecomité TunnelTolvrij.nl opgericht. Doel van deze actie is om ten eerste de tunnelverkoop tegen te houden en ten tweede de Westerscheldetunnel tolvrij te maken.

Om onduidelijke redenen wil minister Zalm zo snel mogelijk de aandelen van de Westerscheldetunnel verkopen. Het liefst wil minister Zalm ook nog een flinke winst op de tunnel maken. Het actiecomité TunnelTolvrij.nl vind het raar dat de minister op de enige verbinding tussen Zeeuws-Vlaanderen en de rest van Nederland geld wil verdienen. Een goed alternatief om vanuit Zeeuws Vlaanderen naar Nederland te komen is er namelijk niet.

Bij de komst van de Westerscheldetunnel was de verwachting dat het Zeeuws-Vlaanderen 5500 banen zou opleveren, maar recent bleek dat juist werkgelegenheid is verdwenen. Bedrijven, maar ook toeristen worden afgeschrikt door de hoge Toltarieven.

Het is het actiecomité ook een raadsel waarom voor de Westerscheldetunnel tol betaald moet worden. De Westerscheldetunneltol is namelijk een afwijking met wat gangbaar is in overig Nederland. Daar worden investeringen en onderhoud van wegen nog steeds uit de nationale belastingen bekostigd en niet via een tolheffing.

Om de Zeeuws-Vlaamse economie te laten groeien is er snel actie nodig. Het actiecomité TunnelTolvrij.nl wil daarom pleiten voor een tolvrije Westerscheldetunnel.

Het argument om de Westerscheldetunnel te verkopen om zo de Sluiskiltunnel te financieren vindt het actiecomité onzin. Ten eerste wil minister Zalm geen garanties geven dat de Sluiskiltunnel uit de verkoopopbrengsten gefinancierd gaat worden.

Ten tweede is het uitgangspunt van de Sluiskiltunnel om meer verkeer vanuit België te trekken (om zo nog meer tolgeld te kunnen verdienen) en niet om het lokale verkeer beter door te laten stromen. Ten derde zijn er genoeg andere mogelijkheden om de Sluiskiltunnel te financieren, denk hierbij aan een financiering door de haven van Gent, die hebben een groot belang bij een tunnel. Snellere doorvaart schepen.

Het actiecomité TunnelTolvrij.nl roept alle regionale, provinciale en landelijke partijen op om tegen de verkoop van de tunnel te stemmen. Als de tunnel verkocht wordt, dan valt er niet meer te praten over tunneltarieven, laat staan over het tolvrij maken van de Westerscheldetunnel.
Provincie:
Tag(s):