woensdag, 11. januari 2006 - 21:46

Actieplan Almere, Ketenzorg Jeugd vastgesteld

Almere

Het college van Burgemeester en Wethouders heeft het Actieplan Ketenzorg Jeugd vastgesteld. Dit Actieplan geeft aan hoe, onder regie van de gemeente Almere, onderwijs, jeugdzorg, justitie en andere organisaties volgens een nieuwe methode samen gaan werken aan een sluitende aanpak voor jongeren en gezinnen. Het actieplan wordt de komende twee jaar onder regie van de gemeente uitgevoerd door de maatschappelijke organisaties. Dit heeft B&W woensdag bekendgemaakt.

Het actieplan is mede tot stand gekomen naar aanleiding van een nota van bevindingen van het Integraal Toezicht Jeugdzaken (ITJ) naar de kwaliteit van de jeugdzorgketen in Almere. De uitkomsten waren confronterend voor alle betrokkenen. Ondanks grote inzet en betrokkenheid bleek de opbrengst van gezamenlijke inspanningen voor kinderen en gezinnen onvoldoende effectief.

Voor de gemeente Almere vormde dit rapport aanleiding om meteen tot actie over te gaan. Met als resultaat het Actieplan dat antwoord geeft op de vraag waar Almere wil zijn op 1 januari 2008. Het antwoord is onder meer dat geen enkel Almeers kind ‘ongezien’ mag zijn. Hiervoor zijn een elektronisch kinddossier en een elektronisch signaleringssysteem in ontwikkeling.

Zo kan aan kinderen en gezinnen, die dat nodig hebben, snel passende hulp geboden. Vanuit een (toekomstig) OuderKind Centrum (OKC) wordt snel passende hulp geboden. Signalen vanuit alle vormen van hulpverlening – onderwijs, justitie, zorg - over één gezin komen daar bij elkaar. Een van de eerste concrete resultaten van het Actieplan is de pilot Ouder Kind Centrum in Almere Stad West, die waarschijnlijk binnenkort van start gaat.
Provincie:
Tag(s):