zaterdag, 1. juli 2006 - 3:37

Actieplan Fijn stof

Middelburg

Aansluitend op landelijke maatregelen vinden Gedeputeerde Staten van Zeeland dat zij actie moeten ondernemen om de luchtkwaliteit in de provincie te verbeteren. De kwaliteit van de buitenlucht is de afgelopen decennia aanzienlijk schoner geworden, maar er zijn desondanks nog steeds te hoge concentraties luchtverontreinigende stoffen in de buitenlucht aanwezig. Het betreft dan vooral fijn stof.

Gedeputeerde Staten nemen in hun vergadering van 4 juli een besluit over het Actieplan Fijn stof. Op die dag, om 15.00 uur in het provinciehuis, Abdij 6 te Middelburg, is er over dit onderwerp een persconferentie. Daarbij geeft gedeputeerde J. Suurmond een toelichting op het Actieplan Fijn stof.
Provincie:
Tag(s):