maandag, 4. september 2006 - 13:04

Acties tegen illegaal vissen

Maastricht

In de nacht van vrijdag 1 september op zaterdag 2 september 2006 werden bij een gecombineerde controle- en handhavingsactie, uitgevoerd langs de Maasoevers en de diverse vijvers in het stroomgebied van de Maas tussen de Nederlands-Belgische grens en Itteren, 42 personen gecontroleerd en 16 processen verbaal uitgedeeld.

Bij de actie van afgelopen vrijdag werden op verschillende locaties onaangekondigd 42 personen gecontroleerd, waarvan 5 de Poolse, 6 de Duitse, 2 de Russische en 29 de Nederlandse nationaliteit hadden. Van die 42 personen keerden er uiteindelijk 16 huiswaarts met een proces verbaal. 8 personen werden verbaliseerd voor vissen zonder vergunning of akte (€ 50,- boete).

Twee processen verbaal werden gegeven wegens nachtvissen in het grindgat Itteren. Drie personen werden verbaliseerd omdat zij zich op verboden terrein bevonden. Eén persoon kreeg een boete van € 260,- wegens het verbranden van afval. Tenslotte kregen nog enkele personen een proces verbaal wegens diverse verkeersovertredingen.

Aan deze acties werd deelgenomen door de Visstand Verbetering Maas (VVM), Regiopolitie Limburg Zuid, het Regionaal Milieuteam van de Regiopolitie (RMT), de Algemene Inspectie Dienst (AID) en Integraal Toezicht van de Gemeente Maastricht. Door opsporingsambtenaren van deze diensten werden diverse controles uitgevoerd op zowel de visserijwet, de vreemdelingenwet en de milieuwetgeving. Er werd o.a. gelet op het illegaal vissen, vissen zonder geldige papieren, dumpen van afval, open vuur stoken, kamperen langs de waterkant en illegale vreemdelingen.
Provincie:
Tag(s):