dinsdag, 7. februari 2006 - 10:08

Activiteiten van 24.000 zedendelinquenten onder de loep

Amsterdam

Jaarlijks doen ruim 6.000 mensen aangifte van een zedendelict en worden ongeveer 4.000 verdachten van zedenmisdrijven aangehouden door de politie. In een landelijke overzichtstudie worden voor het eerst alle zedendelicten en zedendelinquenten waarmee de politie in 2002 in aanraking is gekomen in kaart gebracht. Van de zedendelinquenten wordt tevens de criminele carrière in beeld gebracht.

Uit het onderzoek blijkt dat een derde van hen slechts eenmaal met de politie in aanraking komt. Daar tegenover staat een grote groep die wel een criminele carrière kent die vaak meerdere jaren omspant. Ruim de helft van hen start zijn criminele carrière weliswaar met een zedendelict maar maakt zich vervolgens schuldig aan vooral vermogensdelicten maar soms ook geweldsdelicten of allebei.

Verder geeft het aantal aangiftes van zedencriminaliteit een daling te zien die sterker is dan de algemeen dalend trend van de criminaliteitsontwikkeling. Die daling is gepaard gegaan met enerzijds een toename van de ernst van delicten en anderzijds, mogelijk in samenhang daarmee, een afname van het aantal aangehouden of gehoorde verdachten. Het is niet duidelijk wat de oorzaken zijn voor deze trends.

Dit zijn enkele van de belangrijkste uitkomsten van een landelijke overzichtsstudie naar zedendelicten en zedendelinquenten, die in opdracht van het Programma Politie en Wetenschap is uitgevoerd door de Onderzoeksgroep van de Politieacademie in Apeldoorn. Het onderzoek heeft tot doel een (eerste) landelijk overzicht te presenteren van geregistreerde zedenmisdrijven (zedendelicten) en verdachten van zedendelicten (zedendelinquenten).
Provincie:
Tag(s):