dinsdag, 24. januari 2006 - 8:41

Adopteer een rotonde

Tiel

In diverse gemeenten is het al mogelijk en nu ook in Tiel: het adopteren van de middencirkel van rotondes. Nu zijn de meeste Tielse middencirkels sober en eenvoudig ingericht, maar er kan meer mee gebeuren: in andere gemeenten zijn rotondes omgebouwd tot groene eilandjes of zelfs een grote ronde vijver.

Adoptie van rotondes draagt bij aan een afwisselende, verzorgde en aantrekkelijke openbare ruimte. Bedrijven en instanties kunnen een bijdrage leveren aan de openbare ruimte.

Als een bedrijf of instantie interesse heeft in adoptie, dan kan zij schriftelijk ideeën indienen voor een rotonde. In samen-spraak met medewerkers van de gemeente Tiel worden deze ideeën verder uitgewerkt tot een ontwerp. Dit ontwerp moet bijvoorbeeld rekening houden met de verkeersveiligheid.

Het plaatsen van een bouwwerk, kunstwerk of reclame-uiting is ook mogelijk. Als het ontwerp definitief is, worden de afspraken vastgelegd in een adoptieovereenkomst. Daarin staan de belangrijkste rechten en plichten vermeld. Deze overeenkomst geldt voor vijf jaar, maar verlenging is in principe mogelijk.

De adoptienemer is verantwoordelijk voor zowel de inrichting als het onderhoud van de rotonde.

Meer informatie over het adopteren van rotondes is te krijgen bij de heer A. Menting van de Gemeente Tiel, telefoon-nummer: (0344) 63 71 11.

Stuur voor adoptie een brief naar: Gemeente Tiel, t.a.v. de heer A. Menting, Postbus 6325, 4000 HH Tiel. E-mailen kan ook. amenting@tiel.nl
Provincie:
Tag(s):