dinsdag, 13. juni 2006 - 11:35

Adoptieouders gelukkig met Doortje

Zandhuizen

Met de overhandiging van een officieel certificaat aan Bert Hollander en een stevige handdruk van Annemieke Poutsma -voorzitter van de Werkgroep Friesland van de Partij voor de Dieren -was de adoptie van Doortje afgelopen zaterdag 10 juni een feit.

Doortje is een van de gelukkige runderen die hun leven mogen slijten in Rundveeopvangtehuis van Bert Hollander ‘De Leemweg’ in Zandhuizen. Met de financiële adoptie van Doortje neemt een aantal leden en werkgroepleden van de Partij voor de Dieren in Friesland symbolisch stelling tegen de vaak schrijnende leefomstandigheden van ‘productiedieren’.

Speciaal voor Doortje was door de adoptieouders een prachtige speciaal voor dit doel vervaardigde groentekrans meegenomen. Echter, Doortje weigerde zich de krans feestelijk te laten omhangen. Doortje en haar zusters waren gelukkig niet te beroerd om zich later aan de verse groenten tegoed te doen.

Adoptiekoe Doortje, een ‘blaarkop’, is vijf jaar oud en geboren in Groningen. Ze was ‘een kreng om te melken’ en werd als lastige koe afgedaan. Na een akelige periode kwam ze in de opvang terecht en bleek ze drachtig. Met haar kalf Jane wist ze echter geen raad. Ze moest leren moeder te zijn. Melkkoeien leren dat niet; ieder kalf wordt immers kort na de geboorte bij zijn moeder weggehaald. Dankzij het geduld en de liefde van verzorger Bert en het sociale karakter van dochter Jane grazen moeder en dochter nu samen met een aantal soortgenoten in een prachtig stuk wei.

De Stichting Rundveeopvangtehuis 'De Leemweg' is in 1996 opgericht door Bert Hollander, als eerste opvangtehuis voor runderen in Nederland. In de opvang leven inmiddels 41 runderen, die van een rustige oude dag mogen genieten tot aan hun natuurlijke dood. Ieder rund in de opvang heeft een eigen, vaak schrijnend, verhaal: afgedankt vanwege tegenvallende melkproductie, ontvlucht uit het slachthuis en vaak getraumatiseerd door menselijke behandeling.

De Runderopvang streeft ernaar mensen te laten weten dat koeien meer zijn dan ‘melk- en vleesmachines’ en dat zij een diervriendelijke en bij hun aard passende behandeling verdienen. De Partij voor de Dieren onderschrijft dit streven en maakt zich grote zorgen over het feit dat economische belangen voorgaan op het welzijn van dieren. Bio-industrie en permanentstallen staan haaks op de natuurlijke behoeften van dieren.

Op zijn beurt werd Bert Hollander officieel lid van de Partij voor de Dieren. De Partij voor de Dieren beijvert zich onder meer voor grotere bekendheid van misstanden in de veehouderij en streeft naar een wetgeving waarbij dieren als levende wezens erkend worden en niet langer als roerende goederen. Pas als de wetgeving veranderd is, kan het grootschalige leed worden aangepakt. De Partij voor de Dieren gaat uit van het ethische motto dat alleen een samenleving die opkomt voor de rechten van de stemloze allerzwaksten een goede samenleving is.

Doortjes adoptiefouders kunnen op korte termijn een paspoort en een mooie foto van haar en haar kalf Jane tegemoet zien en zullen regelmatig een nieuwsbrief met informatie over de runderen aan de Leemweg ontvangen. Daarnaast kunnen ze Doortje een aantal keren per jaar opzoeken.
Provincie:
Tag(s):