vrijdag, 13. oktober 2006 - 15:42

Advocaat blijft vertrouwens-beroep

Den Haag

De advocatuur blijft een vertrouwensberoep. Dat blijkt uit de reactie op het rapport 'Een maatschappelijke Orde' van de commissie Advocatuur waarmee de ministerraad op voorstel van minister Hirsch Ballin van Justitie heeft ingestemd. De bijzondere positie van de advocaat rechtvaardigt dat strenge eisen worden gesteld aan kwaliteit, deskundigheid en integriteit.

Kerntaak van de advocaat is het waarborgen van de rechtspositie van zijn cliënt door het geven van juridisch advies en het vertegenwoordigen van zijn cliënt in juridische conflicten en processen.

De cliënt mag ervan uitgaan dat hij een vertrouwensrelatie heeft met zijn advocaat: hij moet zijn zaken in volstrekte vertrouwelijkheid met zijn advocaat kunnen bespreken. Om een goede beroepsuitoefening te waarborgen zal het kabinet op voorstel van de commissie in de wet vastleggen dat een advocaat aan de volgende kernwaarden moet voldoen: onafhankelijkheid, partijdigheid, integriteit, vertrouwelijkheid, deskundigheid en publieke verantwoordelijkheid.

Wie een complexe rechtszaak begint of wanneer er grote maatschappelijke of financiële belangen op het spel staan, blijft verplicht een advocaat in te schakelen. De advocaat kan met zijn kennis ervoor zorgen dat ingewikkelde rechtszaken niet vastlopen of ernstig vertragen. Daarom houdt het kabinet vast aan de zogeheten 'verplichte procesvertegenwoordiging' bij dit soort zaken.

Rechtzoekenden met onvoldoende juridische kennis worden dan op een goede manier door de juridische procedure geloodst. De goed opgeleide, onafhankelijke advocaat dient in deze complexe rechtszaken ook een maatschappelijk belang: namelijk het goed functioneren van de rechtsstatelijke samenleving. Bovendien zorgt de verplichte inzet van advocaten ervoor dat mensen meer weloverwogen de gang naar de rechter maken en niet onnodig veel kosten maken. Dit voorkomt ook lichtvaardig procederen, hetgeen grote druk op de capaciteit van de rechterlijke macht zou leggen.

Het kabinet wijst het 'no cure no pay' systeem van de hand en ziet op dit moment ook geen aanleiding om andere vormen van resultaatgerichte beloning in te voeren. Het kabinet zal een wettelijke regeling bevorderen die declaratiemethoden verbiedt waarbij het honorarium van de advocaat bestaat uit een deel van de opbrengst.
Provincie:
Tag(s):