zondag, 10. september 2006 - 19:38

‘APK’ voor provinciale stedenplannen

Gelderland

Een APK-keuring voor plannen die achterblijven of dreigen achter te blijven. De provincie Gelderland heeft een nieuw instrument ontwikkeld binnen het Gelders Stedelijk Ontwikkelingsbeleid, de Programmagarage. “Een ludieke metafoor. Die overigens wél werkt�, zegt gedeputeerde Harry Keereweer.

In de programmagarage wordt een plan en zijn uitvoering op cruciale punten doorgelicht. Net als bij een auto kunnen er veel redenen zijn waarom de uitvoering van enkele van de 35 GSO-programma’s niet verloopt zoals de steden en de provincie zouden willen. Dat kan liggen aan politiekbestuurlijk draagvlak, functioneren van programma- of projectleiders, betrokkenheid van maatschappelijke organisaties of bedrijfsleven, inhoudelijke kwaliteit van het programma of financiële kaders.

Dit najaar worden acht GSO-programma’s een dagdeel onder de loep geno-men in een programmagarage, als waren het auto’s die een APK-keuring ondergaan. Daaruit moet blijken wat er goed loopt, wat er schort en wat er gedaan moet worden om het project vlot te trekken. In iedere GSO-stad is één programma geselecteerd voor deelname. In Apeldoorn: Complete wijken, in Arnhem: Samenleven in de buurt (deelproject Het Broek), in Doetinchem: Iedereen doet mee, in Ede: Sluitende aanpak risicovolle jongeren, in Harderwijk: Kwaliteitsslag Binnenstad, in Nijmegen: Ringstraten, in Tiel: Tiel-Oost, in Zutphen: De Mars.

GSO is ontwikkeld door Gelderland in aanvulling op het landelijke Grote Stedenbeleid, dat onder meer de Gelderse steden Arnhem, Nijmegen en Apeldoorn omvat. Gelderland vindt het ook belangrijk de problemen in middelgrote steden als Doetinchem, Ede, Harderwijk, Tiel en Zutphen aan te pakken. Het GSO-beleid streeft naar meer veiligheid, een goede sociale en culturele infrastructuur, een hoog niveau van voorzieningen en een sterke stadseconomie.

Daarvoor is in de eerste GSO-periode 2001-2004 ruim € 90 miljoen uitge-geven. Voor het vorig jaar gestarte GSO-2 is € 63 miljoen uitgetrokken. Daarvan is inmiddels tien procent uitgegeven. De ervaring leert dat de piek van bestedingen in de volgende jaren valt omdat nog niet veel uitgaven zijn gemoeid met het opstarten van programma’s. In het eerste jaar van de eerste GSO-periode is acht procent van het beschikbare budget uitgegeven, net zoals het gemiddelde in het landelijke Grote Stedenbeleid (GSB).

Na ruim een jaar is het college van GS positief kritisch over GSO-2. In de ene stad verloopt de uitvoering van de programma’s beter dan in de andere en binnen de steden loopt de uitvoering van het ene programma voorspoediger dan van het andere. Algemene conclusies zijn daarom las-tig te trekken.

Gelders Stedelijk Ontwikkelingsbeleid was één van de succesvolle speerpunten van de portefeuille van de afgelopen vrijdag onverwacht overleden gedeputeerde Nico Jan Wijsman. Het college blijft zich onverkort hard maken voor de uitvoering en het vervolg van het GSO-beleid.
Provincie:
Tag(s):