zaterdag, 8. april 2006 - 10:28

‘Betalen voor zorg die je niet kan krijgen’

Regio

Commissaris van de koningin Hanja Maij-Weggen heeft minister Hoogervorst reparatie gevraagd van de buitenproportioneel hoge ziektekostenpremies voor geremigreerde Marokkanen. Zij doet dit mede namens een aantal Brabantse burgemeesters en fractievoorzitters uit Provinciale Staten.

De Brabantse bestuurders wijzen er in hun brief onder meer op dat veel remigranten ziektekostenpremies betalen die hoger zijn dan hun maandelijkse inkomsten. Het gemiddelde pensioen is € 260 en de gemiddelde ziektekosten/AWBZ-premie bedraagt €150.

Bovendien schrijven zij dat de remigranten premie voor de AWBZ betalen voor zorg die Marokkaanse uitvoeringsinstanties niet kunnen leveren. Zij vragen minister Hoogervorst dringend de bestaande regelingen aan te passen aan de reële leef- en inkomenspositie van geremigreerde Marokkanen, en zo een einde te maken aan hun schrijnende situatie.

De problematiek van de geremigreerde Marokkanen is tijdens een werkbezoek van een Brabantse delegatie twee weken geleden aan Marokko onder hun aandacht gebracht. De delegatie, geleid door de Commissaris van de Koningin, bestond uit de burgemeesters van ’s-Hertogenbosch, Tilburg, Bergen op Zoom, Breda, Helmond, Oosterhout, Boxtel, Halderberge, Roosendaal en uit de voorzitters van de statenfracties van CDA, VVD, PvdA, D66, Groen Links (plv), Leefbaar Brabant/BOF en LPF.
Provincie:
Tag(s):