vrijdag, 5. mei 2006 - 11:43

‘Cowboys op de markt’

Beverwijk

Misleidende reclames aan banden en een nog zorgvuldiger financiële advisering. Zomaar twee maatregelen die voortvloeien uit de Wet financiële dienstverlening (Wfd). Deze wet werd dit jaar geïntroduceerd, en stelt strenge eisen aan de deskundigheid en betrouwbaarheid van financieel adviseurs. De Wfd moet de consument beschermen, die meestal minder verstand heeft van de materie dan de adviseur tegenover hem. Een prima initiatief, vindt de heer J. Farkas van De Hypotheker in Beverwijk. 'Voor de cowboys op de markt wordt het nu een stuk moeilijker.'

Farkas meldde zich al in januari aan bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM), die toezicht houdt op de naleving van de wet. Daarmee was de adviseur een van de eerste financiële dienstverleners in Nederland die deze stap zette.

'Een niet meer dan logische stap. De Wfd legt min of meer vast wat wij op dit gebied al sinds jaar en dag doen. Ons advies past altijd bij de klant, dat was en is nog steeds het uitgangspunt.' Dankzij de spelregels, zoals de Wfd die bepaalt, wordt het voor de consument makkelijker om het kaf van het koren te scheiden. Onbetrouwbare ondernemingen kunnen zo beter van de financiële dienstverleningsmarkt worden geweerd. En bonafide ondernemingen krijgen zo automatisch meer ruimte om zich professioneel te onderscheiden.

Het blijft hoe dan ook altijd de klant die zelf beslist. De adviseur heeft als taak om uit te leggen waarom hij op basis van de gegevens van de klant een bepaald advies geeft. Wil je als klant toch een ander product, dan moet de adviseur op de risico’s wijzen.

Farkas: 'Van die klant verwachten we dan ook een actieve rol. De informatie die hij over een dienst of product krijgt moet écht gelezen worden. Daarna zal hij de producten van verschillende aanbieders met elkaar moeten vergelijken en zelf alert blijven. Maar dat wordt alleen maar makkelijker, omdat alles transparanter wordt en daardoor beter zichtbaar is wie wat doet en welke verantwoordelijkheden er zijn.'
Provincie:
Tag(s):