woensdag, 2. augustus 2006 - 22:16

‘Een goede buur nog altijd beter dan een verre vriend’

Breda

De coördinator buurtbemiddeling van de Stichting Vertizontaal is op zoek naar buurtbemiddelaars. Vrijwilligers die getraind willen worden om te bemiddelen bij burenconflicten. Dit in het kader van het proefproject buurtbemiddeling dat onlangs door de gemeente Breda werd opgezet, in samenwerking met de politie en de drie woningcorporaties Laurentius, Singelveste en WonenBreburg. Het project wordt uitgevoerd door Vertizontaal.

Niet iedereen heeft de spreekwoordelijke ‘goede buur, die beter is dan een verre vriend’. Te veel lawaai, stank, lastige huisdieren, overhangende takken en fout parkeren kunnen overlast veroorzaken, waardoor buren geen ‘goede vrienden’ meer zijn. Dreigen met juridische stappen is meestal niet de basis voor een goede verstandhouding. De praktijk wijst uit dat een goed gesprek nog altijd het meeste oplevert. Lukt het de bewoners zelf niet om met zo’n gesprek tot een oplossing van een conflict te komen, dan kan ‘buurtbemiddeling’ worden ingeschakeld. Onder begeleiding van twee getrainde vrijwilligers wordt dan gezocht naar een oplossing die voor de strijdende partijen aanvaardbaar is. De bemiddeling is gratis en vindt plaats op een neutrale plek.

Een buurtbemiddelaar is ouder dan 21 jaar, kan goed luisteren en heeft een neutrale- en onpartijdige houding. Daarnaast benadert hij of zij de mensen op een open en positieve manier. Hij dringt eigen waarden en normen niet op aan anderen en respecteert mensen uit andere culturen. Een buurtbemiddelaar volgt tevens een training om alle ins en outs van buurtbemiddeling te leren.
Provincie:
Tag(s):